Thông tin thu thập:

· Tên

· Địa chỉ giao hàng

· Địa chỉ

· Email

· Số điện thoại di động

· Ngày sinh

· Giới tính

o Chúng tôi không yêu cầu cung cấp thông tin khi ghé thăm trang web và chỉ thu nhập thông tin cần thiết,liên quan đến giao dịch, tuân theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân

o Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

o Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang Website chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

o Quý khách phải cung cấp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi hoặc trang web những thông tin chính xác và phải luôn cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi biết nếu có thay đổi.

 

- Thông tin lưu giữ của quý khách hàng được sử dụng cho mục đích:

· Giao hàng, thông báo về việc giao hàng

· Xử lý đơn đặt hàng

- Bảo vệ thông tin khách:

· Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

· Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

· Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

Lưu ý:.

- Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Navali. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết, để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia

- Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán, được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cộng thanh toán.

- Có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.