Bảo hành trọn mùa với điều kiện: cung cấp hóa đơn/ thông tin mua hàng.

- Được sửa chữa nếu:

o Đứt chỉ, nâng, hạ size, khóa kéo

o Các chi tiết trang trí, phụ kiện (nút, khóa kéo…) -> nếu không phụ kiện cho chi tiết đó, thay bằng phụ kiện tương tự

- Không được sửa chữa nếu:

o Không có thông tin mua hàng

o Quá cũ

o Hư hỏng do tác động bên ngoài gây nên như: Hóa chất, côn trùng, va chạm, rách, sờn, xước…

*Sp khuyến mãi không đc áp dụng chính sách sửa hàng